Privacyverklaring

Van wie is deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is van:

Zandbeek
Bogert 14
5612 LZ Eindhoven
Nederland

Wat is een privacyverklaring?

Zandbeek beschermt uw privacy. Privacybescherming betekent niet alleen dat uw gegevens goed worden beveiligd maar ook dat u duidelijk inzicht hebt in wat Zandbeek met uw gegevens doet.

U kunt op verschillende manieren en in verschillende hoedanigheden met Zandbeek in contact komen. Om snel te kunnen zien wat voor u van toepassing is wordt in een aantal rubrieken uitgelegd:

 • Welke persoonsgegevens Zandbeek in verschillende scenario’s van je verwerkt;
 • Waarvoor deze gegevens worden gebruikt;
 • Hoe lang deze gegevens door Zandbeek worden bewaard;
 • Op welke juridische basis persoonsgegevens worden verwerkt.

Daarnaast wordt ook antwoord gegeven op onderstaande vragen:

 • Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen en zo ja met welke?
 • Welke maatregelen heeft Zandbeek getroffen om mijn gegevens te beschermen?
 • Hoe kan ik mij beroepen op mijn rechten en waar kan ik terecht met eventuele vragen over privacy?
 • Bij wie kan ik terecht met klachten over hoe Zandbeek met mijn privacy omgaat?

Ik ben een relatie of contactpersoon bij een organisatie waar Zandbeek zaken mee doet of waar Zandbeek mee samenwerkt

Zandbeek verwerkt persoonsgegevens van contactpersonen die organisaties vertegenwoordigen waarmee Zandbeek een relatie onderhoudt.
In dit kader verzamelt Zandbeek de onderstaande persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Naam van de organisatie die u vertegenwoordigt of waarvoor u werkzaam bent;
 • Functie/titel;
 • Informatie die aan u gekoppeld is of dient te zijn om invulling te kunnen geven aan de afspraken, overeenkomsten of verplichtingen die tussen Zandbeek en uw organisatie bestaan.

Zandbeek verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om invulling te kunnen geven aan afspraken, overeenkomsten, gezamenlijke kansen en/of verplichtingen die tussen Zandbeek en uw organisatie bestaan.
 • Om u te informeren over zaken die voor u mogelijk interessant zijn.

Hoe lang bewaart Zandbeek deze gegevens?

Zandbeek bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan nodig is om uitvoering te kunnen geven aan de bovengenoemde doeleinden. U kunt zicht overigens altijd eenvoudig uitschrijven voor informatieve berichtgeving door te klikken op de uitschrijflink onder aan de email.

Op welke juridische basis verwerkt Zandbeek deze persoonsgegevens?
Zandbeek verwerkt uw contactgegevens voor bovengenoemde doeleinden op basis van overeenkomst of gerechtvaardigd belang.

Sollicitatiegegevens

Indien u solliciteert bij Zandbeek verwerkt Zandbeek uw persoonsgegevens.
Welke persoonsgegevens verwerkt Zandbeek van mij tijdens de sollicitatieprocedure?

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • CV, werkervaring en opleidingsniveau;
 • Motivatie/”pitch”;
 • Beschikbaarheid;
 • Bevindingen van derden*.

* Als onderdeel van de selectieprocedure kan het zijn dat een referentiecheck plaats vindt. Dit gebeurt alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat. Bij een dergelijke referen-tiecheck wordt alleen naar bevindingen gevraagd die betrekking hebben op het valideren van de geschiktheid voor een bepaalde functie.

Voor welke doeleinden verwerkt Zandbeek mijn sollicitatiegegevens?

 • Werving en selectie;
 • Beoordelen van de geschiktheid voor een functie bij Zandbeek.

Hoe lang bewaart Zandbeek mijn sollicitatiegegevens?

Zandbeek bewaart persoonsgegevens die tijdens de sollicitatie worden verwerkt tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. De sollicitatieprocedure eindigt als de gekozen kandi-daat zijn of haar proeftijd van 3 maanden succesvol heeft afgerond.

Op welke juridische basis verwerkt Zandbeek deze persoonsgegevens?

Zandbeek verwerkt sollicitatiegegevens op basis van overeenkomst (pre-contractuele handeling). Om te kunnen komen tot een arbeidscontract beoordeelt Zandbeek of u geschikt bent voor een bepaalde functie op basis van een aantal persoonsgegevens (zoals hierboven genoemd).

Ik bezoek de website van Zandbeek – “Cookie verklaring”

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Zandbeek standaard gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. De zogenaamde noodzakelijke cookies. Daarnaast heeft u de optie om voorkeuren, statistieken en marketing cookies aan te vinken:

Noodzakelijk: Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Voorkeuren: Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
Statistieken: Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Marketing: Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door onze website en hun functionaliteit:

Cookie Doel
.ASPXANONYMOUS Deze cookie zorgt ervoor dat de webserver weet welke sessie bij welke gebruiker hoort en is noodzakelijk voor de werking van de website.
visitorAcceptedCookie Deze cookie onthoudt uw keuze voor toestemming van het gebruik van cookies.
 
Tracking-cookies:
_utma
_utmb
_utmc
_utmz
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Persoonsgegevens die worden verwerkt t.b.v. google analytics worden 26 maanden bewaard.

Met wie deelt Zandbeek mijn persoonsgegevens?

Zandbeek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke ver-plichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zandbeek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Privacybeschermende maatregelen

Technische maatregelen Alle middelen en systemen die binnen Zandbeek worden ingezet bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn zo ingericht dat uw privacy optimaal wordt gewaarborgd.
Organisatorische maatregelen De medewerkers die binnen Zandbeek persoonsgegevens verwerken worden regelmatig getraind op gebied van privacybescherming en gaan zorgvuldig met uw gegevens om volgens vastgelegde processen.
Controle identiteit Om uw privacy te kunnen beschermen is het noodzakelijk dat wij controleren of we met de juiste persoon te maken hebben. Indien u contact met ons op-neemt kunnen wij uw identiteit controleren. Dit gebeurt op verschillende manieren. Onderdeel van dit controleproces kan zijn dat wij u een aantal vragen stellen.
Bewaartermijn Zandbeek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het uitvoeren van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld waarna uw gegevens, voor zover hier geen langere wettelijke of contractuele bewaartermijn voor geldt, uit de systemen van Zandbeek worden verwijderd.
Datalekken Indien er bij ons toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van uw gegevens dan melden wij dat altijd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor u zou kunnen hebben nemen we direct contact met u op.
Help ons mee Ondanks alle maatregelen die Zandbeek heeft genomen om uw gegevens en uw privacy te waarborgen is het toch altijd mogelijk dat er een Datalek ontstaat. Mocht u het gevoel hebben dat er ergens iets niet goed gaat met onze systemen of werkwijzen dan waarderen wij het zeer als u ons dit laat weten.

 

Hoe kan ik mij beroepen op mijn rechten en waar kan ik terecht met eventuele vragen over privacy?

Recht op inzage: U heeft het recht om op te vragen welke gegevens Zandbeek van u heeft opgeslagen. U dient uw aanvraag schriftelijk te doen of via email:

Schriftelijk:
Zandbeek
Bogert 14
5612 LZ Eindhoven
Nederland

E-mail:
fg@zandbeek.com

Zandbeek stuurt de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk naar u toe. Hierbij wordt altijd een uiterlijke termijn gehanteerd van 4 weken. Zandbeek brengt hiervoor geen kosten in rekening

Recht op wijziging: Naar aanleiding van de stukken die Zandbeek u toestuurt kunt u aangeven dat bepaalde gegevens dienen te worden gewijzigd.
Recht op verwijderen: Ook kunt u aangeven dat Zandbeek uw gegevens dient te verwijderen. Daarbij moet u er rekening mee houden dat niet altijd alle gegevens kunnen worden verwijderd. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht.

Heeft u klachten over hoe Zandbeek met uw persoonsgegevens omgaat? Stuur dan een email naar fg@zandbeek.com.

Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u uw klacht ook altijd voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u ondersteuning nodig bij het uitvoeren van één van de bovenstaande processen? Neem dan contact op met de Zandbeek via telefoonnummer +31 40 232 46 46. Onze privacy professionals staan u altijd graag te woord.

Wijziging van de privacyverklaring

Het kan zijn dat Zandbeek deze privacyverklaring van tijd tot tijd dient te wijzigen. Alles is immers aan verandering onderhevig, niet alleen de wetgeving, maar ook Zandbeek als organisatie. Bij wijzigingen zal Zandbeek u hierover informeren via haar website: www.zandbeek.com.